کیهان بالابر

بالابر هیدرولیکی خانگی

طراحی وساخت انواع آسانسوروبالابر هیدرولیکی و کششی مناسب برای ویلا و منازل قدیمی وبدون آسانسور

با نمونه کار شیشه ای ونمونه در نمایه بیرونی ساختمان

با درب هایه آسانسوری و امنیتی وسیستم حرکتی نرم

وبدون ضربه وتنش

قابل استفاده حتی با برق تک فاز


تلفن :

۵۶۵۷۶۸۲۵
۰۹۱۹۴۷۸۴۴۳۰
۰۹۱۲۲۴۸۵۱۹۴

@kihanbalabar

خروج از نسخه موبایل